Review of Pantai Hospital Penang

January 14th, 2022
5 months ago
So bad.. tak utama kan pesakit strok yg ...
Bought Neurosurgery
So bad.. tak utama kan pesakit strok yg tiada upaya dahulu. Nampak pesakit yang duduk atas katil tunggu depan klinik tiada pengurusan yang care. Sangat teruk!