Takaful Malaysia, Government Hospital

(4.4 / 5 )
24 Reviews

Rating breakdown

5 79%
4 8%
3 0%
2 0%
1 13%

Statistic

8

views this month

476

Views since 2018

Untuk membantu seseorang individu untuk mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif

Read More >

Ini boleh dicapai dengan menyediakan perkhidmatan bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap, sesuai dan berkesan dengan memberi penekanan kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik.

Review Tuaran Hospital now

Customer Reviews for Tuaran Hospital

24 reviews from Google Maps. View on Google