🇬🇧 English

Jenis Insurans

  • Savings and Investments
  • Retirement
  • Protection
  • Medical and Critical Illness
  • Investment

Syarikat Insurans

  • Takaful Ikhlas

Bahasa

  • Bahasa Malaysia
  • English

Huraian Panjang

Investment-link Takaful Plan
Coverage until age 100
Medical Card with no yearly limit
Comprehensive critical illness coverage
Child secure protection (Child related illness)
Lady secure protection (Woman related illness)
Education Plan for child

Buat ulasan Mohd Zulhadi Bin Md Isa sekarang

Mohd Zulhadi Bin Md Isa adalah Ejen Insurans / Takaful dari Perak, Bandar Seri Iskandar


0 Ulasan.